Αρχική
κλίμα
διδακτική Ι
φώς
θερμότητα
φυσικά μαγικά
κυβερνοεκφοβισμός (cyberbullying)
επικοινωνία
Επιστροφή » Κυβερνοεκφοβισμός
ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - CYBERBULLYING

Στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία και την Λιθουανία, συμμετέχουμε ενεργά σε δραστηριότητες μελέτης και πρόληψης του κυβερνοεκφοβισμού στα σχολεία και σε άλλα εκαπιδευτικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων γύρω από το φαινόμενο και τους τρόπους αντιμετώπισής του, για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να είναι ασφαλή στον κυβερνοχώρο.

Παρατίθενται κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τον κυβερνοεκφοβισμό.

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της προσπάθειας αυτής